[PC] WAYWARD MANOR [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –

Minimum
OS: XP
Processor: Intel Core 2 Duo 2Ghz+ or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 256 MB Video Card
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible


– VIDEOS –


– SCREEN SHOTS –

 

 

– INFO –

Wayward Manor

จะมีรูปแบบสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไกมันน์ ที่มีจะมีกลิ่นอายของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ เนื้อเรื่องในเกมจะเกี่ยวข้องกับผีที่ต้องการความสงบสุขอยู่ในบ้านที่เคยอยู่อาศัย โดยจะต้องขับไล่คนในบ้านออกไปให้หมด เกมจะเริ่มต้นขึ้นในปี 1920 และมีกระบวนการสานต่อมาจนถึงฉากในยุคปัจจุบัน ขณะที่ผีพยายามที่จะขับไล่คนในบ้านออกไป ผีตนนี้ก็ได้รับรู้เข้าใจความลับเบื้องหลังการตายของตัวเอง ไกมันน์ อธิบายถึงเกม Wayward Manor ว่าจะเป็นเกมที่สนุกสนาน และมีตัวละครที่เซ่อซ่า ด้านรายละเอียดของระบบการเล่นยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่ทางไกมันน์ก็บอกว่า เป็นเรื่องปกติหากคุณอยู่ในบ้านที่มีผีสิง คุณก็จะต้องออกเดินในบ้านอย่างกล้าหาญ เพื่อล่าจนกว่าจะเจอผี เพื่อให้บ้านที่คุณรักเกิดความสงบสุข


– DOWLOAD –
PART 1 : PART 2

– VIP DOWLOAD –
1 PART
– คู่มือการใช้งาน vip filecondo –

 

www.gameoverth.com

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments