ปัญหาการโหลดไฟล์

1.ไฟล์โหลดช้า

วิธีแก้ไข ให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวโหลด : idm

โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์

 

ดาวน์โหลดที่นี่[7.48 MB]

รหัสผ่าน : mawto

 

 

2.โหลดไฟล์ไม่ได้ขึ้น keep หรือ discard

คำอธิบาย : การขึ้น keep หรือ discard คือการถูก google chrome บล๊อกหากมีการโหลดไฟล์เดิมซ้ำๆกันเกิน 2 รอบมันจะคิดว่าเป็นไวรัสและบล๊อกไม่ให้โหลด เป็นทุกที่และทุกไฟล์ไม่ได้เป็นแค่ที่เรา

วิธีแก้ : หากขึ้นตามภาพให้กดตามภาพได้เลย กด keep ถ้าเป็นภาษาไทยก็ กด เก็บ หรือ เก็บไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย หรือ โหลดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย

โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์ โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์

โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์ โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์

 

3.โหลดไฟล์อยู่แล้วหลุดอยากโหลดต่อ

วิธีแก้ : หากใช้ google chrome ในการดาวโหลด เข้า google chrome แล้วกด ctrl+J แล้วไปที่ไฟล์ที่เราโหลดแล้วกด Retry

โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์

 

 

4.โหลดไฟล์อยู่แล้วหลุดอยากโหลดต่อ IDM

วิธีแก้ : หากใช้ IDM ในการดาวโหลด เข้า IDM แล้วกด ที่ไฟล์ที่ต้องการโหลดต่อ แล้วกด ดำเนินการต่อ ตามภาพ

โหลดเกม ปัญหาการโหลดไฟล์