วิธีเมาส์ไฟล์ .iso

1.คลิกขวาที่ไฟล์

2.กด Mount 

3.ถ้าอยากจะเอาออก ไปที่ไดรฟ์ และ คลิกขวา กดออก