[PC] TRIALS FUSION : RIDERS OF THE RUSTLANDS [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –


– VIDEOS –


– SCREEN SHOTS –


– INFO –

เพิ่มความท้าทายและความผาดโผนแก่ผู้เล่น ด้วยการเพิ่มอุปสรรคและสิ่งกีดขวางนานับประเภทลงบนสนาม
รวมถึงเล่นท่าทางขณะผาดโผนบนอากาศ ระหว่างแข่งขันผู้เล่นจากทั่วโลกเพื่อเข้าเส้นชัยด้วยเวลาสั้นที่สุด
พัฒนาเรื่องระบบฟิสิกส์ด้านการขับเคลื่อนและแรงโน้มถ่วงเวลาขับมอเตอร์ไซต์ขึ้นเนินด้วยความเร็วสูง และ
เลือกมอเตอร์ไซต์ที่มีลายใหม่ๆและสมรรถภาพการขับเคลื่อนตามที่ผู้เล่นต้องการ ผู้เล่นยังสามารถสร้างฉาก
เกมส์พร้อมอุปสรรคต่างๆเพื่อนำมาเล่นเองหรือแบ่งปันให้ผู้เล่นคนอื่นๆได้เข้ามาเล่นบนออนไลน์ ที่สำคัญ มี
การปรับปรุงกราฟิกเกมส์ให้ทันสมัย เติมแต่งแวดล้อมแสงเงาภายในเกมส์ให้ดูดียิ่งขึ้น – จาก : คลิก

Riders of the Rustlands จะสานต่อความมันส์โดยลัดเลาะออกไปนอกของอารยธรรมเปลี่ยนบรรยากาศ
ทิวทัศน์ของเมืองสู่โลกกว้างทั้งท่ามกลางหุบเขา, หิมะหรือสถานที่ของผู้ที่ได้รับการเพิกเฉยและถูกลืมไปโดย
รัฐบาลของพวกเขาบังคับให้ผู้คนต้องเก็บขยะดิ้นรนพยายามที่จะอยู่รอด ห้องปฏิบัติการที่ถูกทอดทิ้ง


This release is made standalone and updated to latest version.


– DOWLOAD –
PART.01 – PART.02 – PART.03 – PART.04 – PART.05 – PART.06 – PART.07 – PART.08 – PART.09 – PART.10


– CRACK –
One2Up

– PASSWORD –

www.gameoverth.com

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments