[PC] TRANSISTOR [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –
 
– VIDEOS –
 
– SCREEN SHOTS –
 
– INFO –
จากผู้สร้าง Bastion , Transistor เป็นเกมไซ-ไฟแอ็คชั่นอาร์พีจีโดยคุณจะได้ครอบครองอาวุธพิเศษที่ไม่รู้ที่มาของมัน
ชื่อว่า Transistor นั่นเอง เพื่อจะต่อกรกับกลุ่มลึกลับที่พยายามจะสังหารเธอ ผ่านทิวทัศน์ของเมืองในอนาคตพร้อมกับ
นำชิ้นส่วนปริศนาของ Transistor มาปะติดปะต่อกันในขณะที่คุณไล่ตามเจ้าของเดิม
 
– DOWLOAD –
 
– PASSWORD –
www.gameoverth.com
Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments