[PC] SHOWER WITH YOUR DAD SIMULATOR 2015 [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –
– VIDEOS –
– SCREEN SHOTS –

– INFO –
Shower With Your Dad Simulator 2015: Do You Still Shower With Your Dad เป็นเกมอินดี้นอกกระแสสุดแหวกแนวอีกเกม…
ที่คราวนี้มากับการจำลองการอาบน้ำกับคุณพ่อของคุณ !!!  ตัวเกมเป็นแนว Action / Simulation รูปแบบ Score Attack ที่เราจะต้อง
จับคู่ของพ่อของเราให้ถูกต้อง เช่นลูกผมดำ จะต้องหาพ่อผมดำ เป็นต้น ถ้าจับคู่ถูกก็จะได้คะแนนเพื่อไปปลดล็อคด่านอื่นๆ ที่จะทวี
ความยาก และความเกรียนในการอาบน้ำกับพ่อให้ถึงขีดสุด แต่ถ้าเลือกผิดก็จะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นครับ
– VIP DOWLOAD –


– PASSWORD –

www.gameoverth.com
Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments