[PC] LORDS OF THE FALLEN [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –


– VIDEOS –


– SCREEN SHOTS –


– INFO –
เกม RPG มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ การพัฒนาตัวละคร เก็บสะสมของและออกสำรวจซึ่งจะทำให้โครงเรื่องนั้น
ยืดหยุ่น ไปตามแต่รูปแบบการเล่นของผู้เล่นแต่ละคน โลกภายในเกมอยู่ในสมัยโบราณนับพันๆ ปีมาแล้ว
ซึ่งมนุษย์ได้ก่อกบฎต่อต้านการปกครองแบบกดขี่ของเทพเจ้าได้สำเร็จ และสังหารเทพลง ร่างกายเทพก็
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเทือกเขาที่แยกทิศเหนือซึ่งเป็นอยู่อารยธรรมของพวกนักบวชผู้ใช้เวทย์และทางทิศใต้
ซึ่งเป็นบ้านของเหล่านักรบ

ผู้เล่นจะได้เลือกสามตัวละครคลาสต่างๆ นักรบ ผู้ใช้เวทย์และนักฆ่า นอกจากนี้ตัวละครแต่ละตัวมีโอกาส
ที่จะเลือกเส้นทางของสายเวทมนตร์หรือการต่อสู้ (หรือรวมทั้งสอง) ในการตัดสินใจเลือกจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มเผ่าต่างๆ ที่มีต่อตัวเรา ส่วนของที่ดรอปก็จะเปลี่ยนไปตามแต่เทคนิคที่เรา
ใช้เช่นถ้าสังหารศัตรูด้วยเวทมนตร์ มันก็จะดรอปคาถาหรือพวก artifact ในขณะที่การฆ่าศัตรูโดยตีระยะ
ประชิดก็จะดรอปอาวุธหรือชุดเกราะ

– DOWLOAD –
PART.01 – PART.02 – PART.03 – PART.04 – PART.05 – PART.06 – PART.07 – PART.08 – PART.09 – PART.10
PART.11 – PART.12 – PART.13 – PART.14 – PART.15 – PART.16 – PART.17 – PART.18 – PART.19 – PART.20
PART.21 – PART.22 – PART.23 – PART.24 – PART.25

– VIP DOWLOAD –
1 PART
– คู่มือการใช้งาน  vip filecondo –


– CRACK –
One2Up

– PASSWORD –

www.gameoverth.com

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments