[PC] HOW TO SURVIVE : THIRD PERSON STANDALONE [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –
– VIDEOS –
– SCREEN SHOTS –

– INFO –
ประสบการณ์ใหม่ในมุมมองบุคคลที่ 3 ที่ช่วยให้คุณกลับมาผจญภัยเอาตัวรอดอีกครั้งอย่างใกล้ชิดขึ้นไปอีก
คุณจะต้องอยู่รอดจากเหล่าซอมบี้และคราฟสิ่งของรวมถึงอาวุธต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ
ทั้งอาหาร น้ำและที่อยู่อาศัยในขณะที่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติและภัยคุกคามต่างๆที่ผิดธรรมชาติ

 

– VIP DOWLOAD –


– PASSWORD –

www.gameoverth.com
Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments