[PC] DEPTH HUNTER 2 : DEEP DIVE [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –


– VIDEOS –


– SCREEN SHOTS –


– INFO –
กว่า 25 ภารกิจที่น่าตื่นเต้นใน 3 สถานที่ขนาดใหญ่ทั่วโลก ผู้เล่นจะได้ล่าปลาสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน
และต้องเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมการหายใจตามวิธีการตกปลาแบบโบราณ ผู้เล่นยัง
จะต้องหาสมบัติและถ่ายภาพใต้น้ำเพื่อจับภาพความงามของชีวิตชีวาของโลกใต้น้ำ

– DOWLOAD –
PART.01

– VIP DOWLOAD –
1 PART
– คู่มือการใช้งาน  vip filecondo –


– CRACK –
One2Up

– PASSWORD –

www.gameoverth.com

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments