[PC] ACHTUNG PANZER SHILOVO 1942 [ONE2UP]

– SYSTEM REQUIREMENTS –


– VIDEOS –


– SCREEN SHOTS –


– INFO –

สงครามที่ต้องใช้ความได้เปรียบของรถถังและกลยุทธ์ บทบาทของผู้บัญชาการย่อมมีความสำคัญ
คุณจะต้องเข้าสู่สนามรบด้วยยูนิตกว่า 60 แบบในสนามรบที่กว้างใหญ่ ตอบสนองทุกวินาทีอย่าง
คุ้มค่า AI ที่ชาญฉลาดที่รู้จักเลือกใช้กลยุทธ์ตามความเหมาะสมและลักษณะส่วนตัวไม่ใช่สคริปท์
เล่นใหม่ซํ้าโดยใช้แผนใหม่ๆจากเดิม ความสมจริงมากมายถูกเพิ่มเข้าไป ไม่ว่าจะเรื่องรายละเอียด
ของอาวุธและความแม่นยํากระสุน ระบบต่างๆ ของตัวรถถังเช่นเครื่องยนต์อาวุธและกลไกการเล็ง
ทั้งหมดสามารถได้รับความเสียหายแยกกันซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการต่อสู้ของยานพาหนะ
สภาพแวดล้อมเกือบทุกอย่างสามารถถูกทำลายได้ บ้านและการป้องกันศัตรู ร่องรอยของการต่อสู้
จะยังคงอยู่ในสนามรบ ระบบไดนามิกส์สลับวันคืน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และอีกมากมาย
Notes: As the game has achieved a lot of huge and minor updates, almost
all files got updated, so we decided to make and tag release with
the latest DLC released on August, 7, meaning that this release
is STANDALONE edition from Steam. Game version is: 4.15.

This release includes:

– Achtung Panzer: Operation Star
– Achtung Panzer: Operation Star – Volokonovka (Blau) 1942
– Achtung Panzer: Operation Star – Sokolovo 1943
– Achtung Panzer: Operation Star – Shilovo 1942
– Achtung Panzer: Operation Star – Zhalanashkol 1969


– DOWLOAD –
PART.01 – PART.02 – PART.03 – PART.04 – PART.05 – PART.06 – PART.07 – PART.08

– VIP DOWLOAD –
1 PART
– คู่มือการใช้งาน vip filecondo –


– CRACK –
One2Up

– PASSWORD –

www.gameoverth.com

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments