Frontline Zed

Genre: Action, Indie, Strategy
Developer: Volcanic Games
Publisher: Volcanic Games
Release Date: 4 Oct, 2019

รายละเอียดภาพตัวอย่างเกมวิดีโอตัวอย่างเกมความต้องการของระบบลิงค์ดาวน์โหลดวิธีติดตั้ง

Frontline Zed จะมีเรื่องราวอยู่ในอเมริกาที่คนตายกลายเป็นซอมบี้ออกล่าผู้ที่ยังมีชีวิต กลุ่มผู้รอดชีวิตต้องหลบหนีออกจากเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นแต่สุดท้ายพวกซอมบี้ก็ตามพวกเขามา และสิ่งที่กั้นแบ่งแยกระหว่างซอมบี้กับผู้รอดชีวิตมีเพียงกำแพงบางๆเท่านั้น กลุ่มผู้รอดชีวิตจึงต้องเสริมสร้างแนวป้องกันให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรับมือกับฝูงซอมบี้ที่จะบุกมาในเวลากลางคืน และยังต้องคอยออกตามหาอาวุธ พร้อมกับตามหาผู้ที่ยังรอดชีวิตคนอื่นๆ

ทางด้านเนื้อเรื่องและสถานการณ์ต่างๆของเกม Frontline Zed ก็จะบอกเล่าผ่านทางบันทึกของตัวละคร และยังมีเรื่องของการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะมีผลต่อตัวเกมเช่น การช่วยเหลือผู้รอดชีวิต หรือจะยอมเสียสละใครบางคนเพื่อเดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ตัวเกมยังมีการเก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหวของพวกซอมบี้อย่างดี สามารถโจมตีให้ชิ้นส่วนของร่างกายขาดได้

วิธีติดตั้ง

เม้าส์ไฟล์ : ติดตั้งเกม : ก๊อปไฟล์ Crack ในโฟลเดอร์ HOODLUM ไปวางที่ไดร์ติดตั้งเกม : เล่น

**ปิดแอนติ้ไวรัชก่อนลง Crack และปิดแอนติ้ก่อนเข้าเล่นเกม!
***ถ้าไม่มีแอนติ้ ปิด Windows Defender แทน

 

Subscribe
แจ้งเตือน
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments