ชื่อเรื่อง: Rayman Forever
หมวดหมู่
ขนาดไฟล์:  GB
เซิฟเวอร์: Google Drive, Filecondo

ดาวโหลดเกม Rayman Forever Pc Game Download

รายละเอียดความต้องการของระบบภาพตัวอย่าง วิดีโอตัวอย่าง ลิงค์ดาวโหลด วิธีติดตั้งเกม รหัสผ่าน

In Rayman’s world, nature and people live together in peace. One day, the evil Mr. Dark defeats Betilla, the Fairy, and steals the Great Protoon, the provider of harmony and balance. The Electoons who used to gravitate towards it lose their natural stability and scatter all over the world. Strange phenomena begin to occur: freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find! The disappearance of the Great Protoon also neutralized all of Betilla’s powers, and she needs time to regenerate before she can help in any way. They definitely need a hero to save them, and it looks like you’re it. It’s now up to Rayman and you to rescue the world.

Windows: (XP, Vista, 7, 8) 1.8 GHz Processor, 512MB RAM (1 GB recommended), 3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with DirectX 9 recommended), 2GB HDD, Mouse, Keyboard.
Please be advised that Windows 10 operating system will receive frequent hardware driver and software updates following its release; this may affect game compatibility

วิธีติดตั้งเกม
เม้าส์ไฟล์ – ติดตั้งเกม – ก๊อปไฟล์ Crack ในโฟลเดอร์ Crack ไปวางในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม

สำคัญมากโปรดอ่าน และ ทำตาม !!
**ปิดแอนติ้ไวรัชก่อนลง Crack และปิดแอนติ้ก่อนเข้าเล่นเกม! **
*ถ้าไม่มีแอนติ้ ปิด Windows Defender แทน

www.gameoverth.com