ประหยัด 30% สำหรับ The Walking Dead Onslaught บน Steam

There’s no rest when survival is on the line. Step into AMC’s The Walking Dead and prepare for an onslaught of walkers as you assume the roles of your favorite characters from the show, and confront the horrors and humanity of this apocalyptic new world.คุณกำลังจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเพจอื่น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือเพจหน้าที่คุณกำลังจะไปใดๆทั้งสิ้น . . .