– SYSTEM REQUIREMENTS –

ขั้นต่ำ:
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, 64-bit
หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 940
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิก: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870
DirectX: เวอร์ชัน 11
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 12 GB

แนะนำ:
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต

– SCREEN SHOTS –

– DOWLOAD –

– VIP DOWLOAD –

– HOW TO –