เลือกโหลดแบฟรี
ใส่รหัสผ่าน รหัสคือ
www.gameoverth.com
(ถ้าไม่ผ่านให้พิมพ์เอา เพราะว่าก๊อป ก๊อปไม่ได้อาจทำให้มีตัวอักษรขาดไปหรือเกินมา ทำให้รหัสไม่ถูกต้อง)
โหลดให้ครบทุกพาท
กดดาวโหลด
กด ดาวโหลดอีกครั้ง เพื่อยืนยันการดาวโหลด