[PC] Supraland [GOOGLEDRIVE][OPENLOAD][FILECONDO]

ขั้นต่ำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
หน่วยประมวลผล: Intel Core2Duo 2.66GHz
หน่วยความจำ: แรม 1 GB
กราฟิก: GTX 780
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4000 MB
 
แนะนำ:
ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
หน่วยความจำ: แรม 1 GB
กราฟิก: GTX 980
หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4000 MB

เนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องมีเครดิต 1 เครดิต หรือมากกว่าจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาที่ถูกซ่อนไว้

 


1 PART
– คู่มือการใช้งาน  vip filecondo –

วิธีติดตั้งเกม
ติดตั้งเกม – เล่น

 


สำคัญมากโปรดอ่าน และ ทำตาม  !!
**ปิดแอนติ้ไวรัชก่อนลง Crack และปิดแอนติ้ก่อนเข้าเล่นเกม! **
*ถ้าไม่มีแอนติ้ ปิด Windows Defender แทน
 
www.gameoverth.com

Leave a Reply

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
  Subscribe  
แจ้งเตือน